Posted on

Aliağa Liman Başkanlığı

BAŞKANLIĞIMIZ

Ege Bölgesinin en önemli sanayi bölgelerinden birinde yer almakta olan Aliağa Liman Başkanlığı, geniş bir deniz alanında hizmet vermektedir. Bu saha, Kemikli Burnu ile Kara Ada’yı birleştiren hat ve devamında Kara Ada’dan hakiki (270°) istikametine çizilen hat ile Yeşiltepe Burnu’nu, Yeşiltepe Burnu’ndan 1.3 deniz mili hakiki (000°) istikametinde bulunan mevki ile birleştiren hat ile bu mevkiden hakiki (270°) istikametine çizilen hat arasında kalan ve bitişik Türk Karasuları ile sınırlanan deniz ve kıyı alanıdır.

Başkanlığımız yetki sahası içinde 13 Adet muhtelif nitelikte Kıyı Tesisi yer almakta ve bu limanlarımıza yönelik ayda ortalama 450 gemi hareketi gerçekleşmektedir. Buna paralel olarak, bölgemizdeki yük hareketleri de oldukça yüksek seyretmekte ve yapılan elleçleme faaliyetleri, tonaj olarak ülkemiz genelinde yapılmakta olan elleçleme miktarının yaklaşık olarak %10,43’ünü oluşturmaktadır.

Ülkemizde mevcut olan tek Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri Liman İdari Sınırlarımız içerisinde yer almakta olup, Gemi Söküm faaliyetleri son yıllarda önemli ölçüde gelişme kaydetmiştir. 22 parselde yürütülmekte olan faaliyetlerde; 2005 yılında sökülen gemi adedi 83, sökülen gemi tonajı 110.566 LDT. olarak gerçekleşmişken, 2013 yılında sökülen gemi adedi 232, sökülen gemi tonajı ise 802.000 LDT. olarak gerçekleşmiştir.

Son yıllarda bölgemizdeki limanların yapmış oldukları yeni yatırımlarla Konteyner Limancılığı’nda da dikkat çekici bir gelişim yaşanmakta olup, bu sürecin artarak devam edeceği beklenmektedir. Yine Nemrut Koyu 2.Kısım Bölgesinde yapım izni almış ve faaliyete geçmesi muhtemel liman projeleri olduğu gibi, Çandarlı’da bir konteyner liman projesi ile Çaltılıdere’de bir yat inşa projesi de bulunmaktadır.

Bu kapsamda, Başkanlığımız görev yetki ve sorumlulukları ana hatlarıyla;

  • Gemilere ordino ve YEB düzenlenmesi,
  • Kıyılarımızın korunması ve kıyı yapılaşmalarının denetimi,
  • Limanlar Yönetmeliği hükümlerinin titizlikle uygulanmasının sağlanması,
  • Liman Tesislerinin yıllık ISPS denetimlerinin yapılması,
  • Deniz araçlarının ölçümleri, Sörvey ve belgelendirme işlemlerinin yapılması,
  • Türk Bayraklı gemiler için Bayrak Devleti, Yabancı Bayraklı gemiler için Liman Devleti denetimlerinin yapılması,
  • Liman sahamızda bulunan Balıkçı barınaklarının denetimleri,
  • Gemi Adamlarının Eğitimi, Belgelendirilmesi, sınavları ve kütükleme hizmetlerinin yerine getirilmesi,
  • Gemi Söküm Bölgesine yönelik izin ve denetim prosedürleri ile faaliyetlerinin takibi